4 Ekim 2009 Pazar

Teknoloji / Bilişim Teknolojileri

Teknoloji; bilimsel yöntemleri kullanarak gerçek hayat problemlerinin çözülmesinde bir köprü oluşturmaktır”

“Teknoloji; insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir”.

“Teknoloji aslında çalışmayan şeydir, bir şey artık nasıl çalışılacağını öğrenmeyi gerektirmiyorsa o teknoloji olmaktan çıkar”.

Görüldüğü gibi teknolojinin tek bir tanımı yoktur ve bu tanımların hepsi doğrudur. Teknoloji olgusu kendi içinde bir dinamiğe sahip olup sürekli değişim, gelişim göstermektedir

Bilim dünyanın doğası ile ilgilidir.

Teknoloji ise evreni yöneten doğa kanunları ile ilgilidir.

Bilim bize objelerin yeryüzüne düştüğünü, yerçekimi kuvvetini anlatır. Neden bazı bölgelerde bazı bitkilerin yetiştiğini, bitkilerin ekolojisini açıklar. Bilim bize petrolün neden belli kaya formasyonlarında bulunabileceğini, oksijene maruz kalan çeliğin neden paslandığını izah eder.

Teknoloji ise insan-yapımı dünyayla ilgilenir. Bize, doğal ve insan yapımı dünyayı nasıl kontrol edeceğimizi anlatır.

Bu bilim ve teknolojinin birbirinden bağımsız olduğu anlamına gelmez.

Bilim “anlama” ile ilgiliyken, teknoloji “yapılan” ile ilgilidir.

Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, depolanmasında, işlenmesinde, bunlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir.

Bilişim teknolojileri, bilişim toplumunun hammaddesi olan bilgiye istenildiği zaman ve mekânda hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar.

Hiç yorum yok: